top of page
לחצנים_שנים עשר שבטיא.png

שניים-עשר השבטים אינם מוטיב עיטורי נפוץ מאוד בתרבות החזותית של יהודי איטליה, שהעדיפו דגמים צמחיים סימטריים. באוסף המוזיאון ישנו רק פריט אחד שיש בו ייצוג של שניים-עשר השבטים: קופסת טבק קטנה, שייתכן ששימשה הדס לבשמים בטקס ההבדלה. צורתה עגולה ושטוחה והיא עשויה עלה זהב שהדימויים מצוירים עליו. מעניין לציין שהטכניקה והצורה של הקופסה מזכירים מאוד תחתיות זכוכית מעוטרות בעלי זהב שנמצאו בקטקומבות היהודיות (והלא יהודיות) ברומא, וששימשו ככל הנראה בסעודה שנערכה לכבוד המת. לאחר הסעודה היו שוברים את כלי הזכוכית שבהם השתמשו, ואת התחתית היו מטביעים בקירות חדרי הקבורה.

שבטי ישראל.png

קופסת טבק להרחה מעוטרת בסמלי המשכן ושניים-עשר השבטים

מרכז או מזרח אירופה

המאה ה-19

עץ, עור, שנהב

ON 1094

שבטי ישראל 1.png

פרט

ON 1094

לחצנים_שלושה עשר מדיא.png
bottom of page