במשך שנים קישטו לוחות הברית ארונות קודש, כתרי תורה וחפצים אחרים. הם מסמלים את התורה כולה, ופעמים רבות הם מופיעים לצד כלי המקדש, שכן על פי המסורת הם נשמרו בתוך ארון הברית שבקודש הקודשים. על לוחות הברית חקוקים עשרת הדברות, לפעמים בנוסח מקוצר ולפעמים רק באותיות אל"ף עד יו"ד. יהודי איטליה הרבו להשתמש בסמלי בית המקדש ובלוחות הברית. באוסף המוזיאון יש כמה דוגמאות של כתרי תורה ותשמישי קדושה אחרים המעוטרים בהם. מהם מעניינים במיוחד לוחות הסוכה המצוירים, שמקורם בוונציה. ארבעה לוחות הסוכה מציגים סצנות מתוך יציאת מצרים ונדודי ישראל במדבר: טביעת פרעה וחילו בים סוף, נס המן, נס המים מן הסלע ומעמד הר סיני.

For years and years, the tablets of the law were used as decorations on holy arks, Torah crown and other objects. They represent the whole Torah and many times they appear alongside other holy object from the Temple in Jerusalem, the place where, according to the Bible, they were kept- inside the Ark of the Covenant within the Holy of Holies. The Ten Commandments were written on the tablets and in art they appear sometimes as just abbreviations or just the first ten letters in the Hebrew alphabet. Italian Jews used the tablets as decoration very frequently and in the museum we have many examples of Torah crowns and other liturgical objects decorated with the tablets. 

Among these, one of the most interesting objects we have is the painted wood Sukkah panels from Venice. The paintings tell the story of exodus and also show Moses receiving the Torah on Mount Sinai. 

דלתות ארון הקודש מבית הכנסת הגדול במנטובה
מנטובה, 1843
עץ, קטיפה וכסף

ON 0007

כתר תורה עם סמלי בית המקדש
1746
כסף וכסף מוזהב

ON 0179

לוחות מצוירים של סוכה

ונציה, תחילת המאה ה-18

עץ צבוע

מתנת משפחת סולם לזכר אנג'לו רפאל סולם, ונציה

ON 0789

לחצנים_שלושה אבות.png

לקבלת עדכונים שוטפים הרשמו לניוזלטר שלנו