top of page
לחצנים_שמונה ימי מילה.png

המילה מסמלת את הברית שבין היהודי לאלוהיו, וחשיבותו של טקס המילה מתבטאת בין היתר בחפצים שמשתמשים בהם במהלכו. כלים לברית מילה ובגדים מיוחדים לרך הנימול הופכים את הטקס למיוחד ומרשים. המערכת כוללת כד וקערה לנטילת ידיים, זוג סכינים, שני גביעים, קופסה לחומרי חיטוי וקופסת בשמים. מערכת זו נוצרה עבור משפחת מורפּוּרגו, שסמלה מופיע על חלקה העליון של הקופסה.

גם התינוק עצמו, חתן השמחה, זכה לכבוד רב, ולכן לא מפתיעה תשומת הלב הרבה שיוחדה ללבושו. הבגד שלפניכם נתפר ונרקם במודנה במאה ה-18.

מילה כופסה.png

מערכת כלים לברית מילה (קופסה)

רומא, 1788-1726

כסף וכסף מוזהב רקוע, חקוק ומקודח
מתנת ד"ר פאולו טרני, מילנו

ON 0065

פרט

ON 0065

DSC02912.JPG
DSC02921.JPG

פרט

ON 0065

DSC02788.JPG

מערכת כלים לברית מילה

רומא, 1788-1726

כסף וכסף מוזהב רקוע, חקוק ומקודח
מתנת ד"ר פאולו טרני, מילנו

ON 0065

DSC02939.JPG

פרט

ON 0065

DSC02931.JPG

פרט

ON 0065

DSC02895.JPG
כובע.png

בגד לברית מילה

מודנה, אמצע המאה ה-18

רקמה בחוט מוזהב וחוט משי על בד משי

מתנת קורינה לוֹנצָנה

 ON 0927

פרט

ON 0927

לחצנים_תשעה ירחי לידה.png
bottom of page