top of page
לחצנים_שלושה עשר מדיא.png

שלושה-עשר מידיא הם שלוש-עשרה מידות הרחמים של האל. בחרנו לסיים את התערוכה במחזור ובו תפילות ליום הכיפורים, שבו מבקשים את רחמי האל ואת מחילתו. המחזור כרוך בכריכת כסף יפהפייה, שבמרכזה סמל המשפחה שהייתה בעלת המחזור. כריכות כסף למחזורים היו נפוצות מאוד בקרב יהודי איטליה, ופעמים רבות ניתנו כמתנות חתונה לנשים עם כניסתן למשפחתן החדשה. סמל המשפה מורכב ממגדל ומשני אריות עומדים משני צידיו. מעל המגדל כוכב, ומעל הסמל כתר גדול.  

מחזור.png

מחזור לפי מנהג איטליאני עם כריכת כסף מעוטרת בסמל משפחה

דפוס בראגאדין, ונציה, 1772

רומא, 1829-1815; צורף: ג'וֹאקינו קוסטאגיני (רומא, 1839-1758)

כסף רקוע וחקוק

תרומת ליליה פּונטקורבו-מזרחי לזכר סבה וסבתה, פלגרינו ויהודית פונטקורבו

ON 0084

מחזור פתוח.png

ערבית ליום הכיפורים

בתוך ON 1094 (עמ' ק"נ)

לחצנים_אחד אלוהינו.png
bottom of page