העיסוק במשנה מתקשר ללימוד ולשינון בעל פה. הבסיס לכל לימוד הוא הקריאה והכתיבה. עם התעוררות התנועה הציונית ועלייתם של יהודים מכל רחבי העולם ארצה התעורר הצורך בלימוד השפה העברית לצורכי יומיום, ולא רק לצורכי קודש. אפשר לתרגל לימוד כתיבה בשפה חדשה במחברת, ואפשר ללמוד גם באמצעות משחק.

The Mishnah is related to scholarly pursuits and learning verses by heart. The basis for learning is reading and writing. With the establishment of the Zionist movement, and the immigration of Jews from all over the world back to the land of Israel, the need for learning Hebrew for everyday proposes became more evident. There are many ways to learn... One can learn via books and practicing writing but one can also play a game. 

משחק קוביות ללימוד עברית (מכסה)

איטליה, ראשית המאה העשרים

נייר וקרטון

ON 2228

משחק קוביות ללימוד עברית (מכסה)

איטליה, ראשית המאה העשרים

נייר וקרטון

ON 2228

פרט

ON 2228

מחברת לימוד עברית
איטליה, אמצע המאה ה-20

נייר וצבעים

ON 1866

פרט

ON 1866

פרט

ON 1866

לחצנים_שבעה ימי שבתא.png

לקבלת עדכונים שוטפים הרשמו לניוזלטר שלנו