top of page
לחצנים_שבעה ימי שבתא.png

היום השביעי, שבו שבת אלוהים מכל מלאכתו אשר עשה, מקודש לעם היהודי והוא מובדל ומופרד משאר ימות השבוע באמצעות קידוש בכניסתה והבדלה בצאתה. גם שולחן השבת יפה וחגיגי יותר מהשולחן שמסבים אליו כל ימות השבוע. טקסי השבת מצריכים כלים מיוחדים כגון גביע קידוש והדס לבשמים, מפת שבת ומנורת שבת.

השימוש בפרחים לקישוט ראשי חפצים הוא מוטיב חוזר באמנות של יהודי איטליה. כך לדוגמה מעטרים זרי פרחים את המכסה של גביע הקידוש ואת המכסה של ההדס לבשמים, ובאוסף המוזיאון יש עוד דוגמאות רבות כאלה.  

מפת השבת אף היא מעוטרת בפרחים, אך מה שמייחד אותה הוא שילוב הטכניקות ששימשו להכנתה. יש כאן שיבוץ של רדידי מתכת, נַצנַצים (פּייטים), שילוב של בדים מסוגים שונים, לרבות משי וקטיפה, חרוזים, חוטי זהב, תחרה ורקמה.

מנורת השבת התלויה, המכונה גם יודן שטרן (Juden Stern) – הכוכב היהודי. מנורות שבת אלו מוצאן בגרמניה והן הגיעו לאיטליה עם יהודי אשכנז שהיגרו לאיטליה. הללו המשיכו לייצר אותן ולהשתמש בהן גם בארצם החדשה. כפי שמעיד שמן הגרמני, צורתן צורת כוכב (או שמש).

גביע קידוש.png
בשמים.png

גביע קידוש עם מכסה

טורינו, 1872-1824

כסף ועיטורי זהב

מתנת איחוד הקהילות היהודיות באיטליה (UCEI) לזכר אמה לוצאטו עוזיאל

ON 0321

Hadas 

Italo, the 19th century

Silver

ON 0021

הדס לבשמים

איטליה, המאה ה-19

כסף מרוקע ומנוסר

ON 0021

A covered Goblet for Kiddush 

Torino, 1824-1872

Silver and Gilding

Gift of the Union of Jewish communities in Italy in memory of Emma Luzatto Uziel 

ON 0321

קידוש פרט.jpg
canho pry.jpg

פרט

ON 0321

Detail

ON 0321

פרט

ON 0021

Detail

ON 0021

חצי 2.png
מפה חצי .png

מפת שבת

טורינו, המאה ה-18

משי, קטיפה, חוטי זהב, נַצנַצים (פייטים), חרוזים ומתכת צבועה

מתנת אנמרצ'לה טדסקי וגרציאלה דנון לבית פלקו

ON 1093

Shabbat Tablecloth 

Torino, 18th century

Silk, Velvet, Gold thread, Sequins, Beadwork and Painted Metal

Gift of Anamarcella Tedeschi Falco and Graziella Danon Falco 

ON 1093

פרט

ON 1093

Detail

ON 1093

מפה פרט 3.jpg
מפה פרט 1.jpg
מפה פרט 2.jpg

פרט

ON 1093

פרט

ON 1093

Detail

ON 1093

Detail

ON 1093

nbur, ac,.png

מנורת שבת

איטליה, המאה ה-19

פליז יצוק

ON 0477

Shabbat Lamp

Italy, the 19th century

Brass

ON 0477

לחצנים_שמונה ימי מילה.png
bottom of page