top of page
logo fin-02.png

אוצרת: רעות די וורולי | אוצרת משנה: יסמין הררי | יעוץ אקדמי: ד"ר עידו להב נוי
עיצוב גרפי: סטודיו זוגרפי | הפקה: סטודיו קצת אחרת

פתיחה: 1.4.23 | נעילה: 29.2.23

פריטי האוסף במוזיאון יהדות איטליה מבקשים לספר את הסיפור של הקהילות האיטלקיות בישראל באיטליה ובעולם. אוסף המוזיאון מהווה מארג של זכרונות, חוויות, רגשות וסיפורים. מאז הקמתו ועד ימינו, הצטברו במחסני המוזיאון פריטים רבים אשר משקפים את הזהות והייחודיות שלו.

 

התערוכה 'רב הנסתר על הגלוי' מחפשת להפנות מבט פנימה אל אוסף המוזיאון, ולשפוך אור על עבודת האיסוף של המוזיאון מאז היווסדו, על עבודת הרישום, האוצרות ועל התערוכות השונות שהוקמו בו. לרוב, כאשר מסיירים בתצוגות במוזיאונים אשר עוסקים באמנות יהודית, אתנוגרפיה ובהיסטוריה של עם ישראל, נחשפים לתפיסות מסורתיות על האופן בו ראוי להציג זהות תרבות ואמנות יהודית. מטרת התערוכה הנוכחית הינה לאתגר תפיסות אלה ובו זמנית לשאול שאלות, להעלות תהיות ולהציב אלטרנטיבות לבחירות שנעשו במהלך השנים לגבי התצוגות והנגשת הפריטים לקהל הרחב. 

 

בביקורו במוזיאון, הקהל לא זוכה בדרך כלל להיכנס למחסני המוזיאון אלא רק לאולמות התצוגה והגלריות. שמה של התערוכה 'רב הנסתר על הגלוי' מרמז על הפעולה שאנו מבקשות לקיים בה, והיא הזמנה של המבקר להיכנס אל מאחורי הקלעים של מוזיאון יהדות איטליה, פנימה אל תוך הכספות וזאת באמצעות מיצב ועבודת ווידיאו חווייתיים אשר נוצרו במיוחד לתערוכה. המבקר יזכה להיות שותף לשאלות אוצרותיות ערכיות שסובבות סביב השאלה -  מה ראוי להיות בחזית התצוגות של המוזיאון? חללי התצוגו אלו יכילו חפצים הקשורים למרחב הריטואלי הדתי יחד עם חפצים אשר לקוחים דווקא מחיי היום יום של בני הקהילות, כאשר רבים מהם אינם עולים בהכרח בקנה אחד עם הקאנון האסתטי המקובל; חלקם פגומים וחלקם נפגמו משיני הזמן, חלקם חסרים, וחלקם נעלמו או שלא שרדו - ואף על פי כן כולם חשובים, מספרים סיפור על עצמם, על האוסף, על המוזיאון ועל הקהילה היהודית איטלקית. 

בחלקה האחרון של התערוכה נבקש לגלות טפח על תולדות האוסף, על פעולת האיסוף ועל מקבץ פריטים שהתהוו יחדיו לכדי אוסף מוזיאון יהדות איטליה, ובעיקר פעילותו של שמואל אומברטו נכון ורבים אחרים בקהילות להצלת אוצרות התרבות של קהילות יהדות איטליה באמצע המאה העשרים.

מתוך התערוכה

צילומי הצבה: יאיר חובב 

bottom of page