top of page
תגי שם .png

אנחנו מוקפים סמלים. סביבנו אלפי תמרורים, לוגואים מסחריים ודגלים, ודי להראות לנו סמל של חברת מכוניות או של מותג אופנה, בכדי לעורר בנו תחושות ומחשבות נחרצות כלפי המוצר שהסמל שלהן מייצג. הסמלים האלו גם מעצבים את דעתנו על האדם המחזיק בהם, ויש להם כח יוצא דופן להעביר למתבונן בהם, תוך רגעים ספורים וללא מילים, מסרים ברורים ומדויקים: זהות לאומית, מגדרית, מעמד חברתי וכלכלי. בימינו אף הצלחנו לצמצם את הרגשות, המחשבות והתשוקות שלנו לכדי שפה שלמה שכולה סמלים- אימוג'י.


תפקידם של סמלים בעולם היהודי לא נפקד אף הוא ואנו מוצאים אותם באמנות יהודית מראשיתה ועד ימינו. עם זאת, בקרב יהודי איטליה התפתח מנהג ייחודי למדי- אימוץ של סמלי משפחה. התופעה אומנם אינה ייחודית אך ורק ליהודי איטליה, אך אין ספק שהיקפה בקרב יהודי איטליה יוצא מגדר הרגיל. יהודי איטליה מנו בשיאם לא יותר מ- 000,50 נפשות, אך יש תיעוד לכ- 250 משפחות שבשמן נקשר סמל משפחה אחד לפחות. מספרים אלו יכולים אך לרמוז לחשיבות של סמלי המשפחה עבור אלו שהחזיקו בהם.


התערוכה "עניין משפחתי" מספקת הצצה לכמה ממאפייניה הייחודים ביותר של התופעה הזו, כמו גם לכמה מההשלכות החברתיות והתרבותיות שלה. דרך התבוננות לא רק בסמלים עצמם אלא גם בהקשר בו השתמשו בהם, נחשפים המשמעויות החברתיות והתרבותיות שלהם. מישור נוסף עליו שמה התערוכה דגש, הוא בסיפורים הייחודיים של הפריטים המוצגים בה. בעוד שלכל פריט היסטוריה וסיפור משלהם, כמה פריטים מיוחדים נבחרו כדי להאיר את תופעת סמלי המשפחות.

רבים מהאוצרות המוצגים בתערוכה יכלו בקלות להיות מוצגים גם בחללים אחרים. מסיבה שאולי נעלמת מן העין, מצאו המוצגים את מקומם דווקא בחלל זה ולא באחר. הסיבה לכך טמונה בעובדה שתופעה כה ייחודית וכה עשירה וטעונה במשמעות, מאפשרת לנו לבחון חפצים רבים מכמה נקודות מבט ודרך כמה עדשות שונות.

קאברים לפייסבוק.jpg

מתוך התערוכה

צילומי הצבה: צבי הנרי כהן

bottom of page