top of page
קאברים לפייסבוק.jpg

אוצרים: ד"ר אנדראינה קונטסה וד"ר דורון לוריא

בתערוכה זו - לא הכל גלוי מייד וחשוף, אלא יש צורך לחפש ולגלות. ויש גם הפתעות... אחד הלקחים שאותם מותר למבקר בתערוכה לשנן לעצמו - הינו משפט אנגלי האומר: EYES NEVER TRUST YOUR, ובעברית: לעולם אל תבטח במראה עיניך!   

תערוכה מציגה שאלות הנוגעות להיבטים שונים של אמנות שאינם מטופלים בדרך כלל. במרכז התערוכה עומד רעיון האתיקה של השימור, ובו עולות שאלות כמו: כמה מנקים? מהי "האמת" מאחורי ציור וכיצד מגלים אותה? האם יכולות להיות מספר גרסאות של האמת, או סיפורים מאוחרים שמעוותים אותה? האם ניתן להעביר חפץ ממקום אחד ולהרכיב אותו מחדש במקום אחר?

 

אף על פי ששאלות אלו משמשות בסיס לתערוכה, ניתנת למבקר האפשרות לקבוע את התשובות בעצמו. בנוסף לצד התיאורטי של התערוכה, יש גם צד קונקרטי יותר. חלק גדול מהתערוכה עוסק במרכיב האנושי שמאחורי האמנות — אלה שיוצרים אותה, אלה שהורסים אותה, ואלה שמצילים אותה. ככזה, ציטוטים של המשחזרים שלנו, תמונותיהם וכלים שלהם מוצגים ליד החפצים שהם "החיו". בבדיקה מדוקדקת ניתן להבחין בקטעים המשופצים; מדוע השחזורים הללו גלויים? מדוע חשוב להבדיל בין תיקונים מודרניים לעבודה מקורית? בדרך כלל חפצים במוזיאונים נוצצים, מוצבים תחת זכוכית, ונראים מושלמים. האם כל יצירה לא צריכה להיות מוצגת בצורה מושלמת ככל האפשר? למה או למה לא? האם מותר לנו להשתמש בטכניקות מודרניות על חפצים עתיקים?

מתוך התערוכה

צילומי הצבה: דוד סעד

bottom of page