top of page
king.png

מלך

מלך הוא איש חשוב מאד. בדרך כלל הוא מוקף יועצים, לובש בגדים מיוחדים, חובש כתר וגר בארמון מפואר. במגילת אסתר, לדוגמא, מתואר משתה אחשוורוש בגנו המקושט באריגים ססגוניים בצבעי תכלת, לבן, ירוק וארגמן. הכותב גם מציין מיטות הסבה עשויות זהב וכסף וגם כלי האוכל עשויים זהב. מגילת אסתר שבאוסף המוזיאון מציגה לנו מגוון רחב של תלבושות ומייצגת שילוב של מזרח ומערב. במגילה זו נמצא את ושתי בלבוש מערבי, לצד אחשוורוש בלבוש מזרחי עם טורבן גדול לראשו. 

דוד המלך לעומת זאת מתואר פעמים רבות באמצעות חפץ המזוהה איתו מאד - הנבל. ניתן לראות את דוד מנגן בנבל גם בתחריט שאינו דתי באופן מובהק וגם בעמוד השער של ספר תנ"ך מודפס. 

גם פרעה זוכה לטיפול משלו. פעמים רבות ייצגו בני תקופות שונות דמויות מקראיות ומיתולוגיות בלבוש של תקופתם. כך לדוגמא, באיור מתוך הגדת פסח מתואר פרעה כמלך אירופאי טיפוסי, עם כתר ושרביט וגלימה מעוטרת בפרוות סמור לבן עם נקודות שחורות כמו שניתן למצוא עד היום בגלימות מלכות. 

on 0015.jpg

מגילת אסתר,

צפון איטליה, סוף המאה ה-17

כתב יד על קלף מעוטר בתחריט ושוליים צבועים

תרומת משפחת שפירא

0015 ON

משתה המלך אחשוורוש, פרט מתוך מגילת אסתר

0015 ON

ON 0015_king_feast.jpg

מדליון עם סצנה מחייו של דוד

איטליה (?)

תחריט על נייר

ON 0785

ON 0785.jpg

משה אהרון ודוד המלך, דף פתיחה לתנ"ך בשני כרכים

פרנפורט אם מיין, גרמניה, 1716

דפוס על נייר

מתנת האחים מיילי לכבוד אביהם אומברטו מיילי, 1992

ON 1340

ON 1340_shaar.jpg

משה ואהרון לפני פרעה, איור מתוך הגדת פסח

וינה, אוסטריה, 1749

כתב-יד, דיו, זהב וצבעי מים על קלף

מתנת נורה אביעד, 1987

1411 ON

ON1141_moses and aaron.jpg
bride.png
priest.png
angel.png
queen.png
soldier.png
bottom of page