top of page
angel.png

מלאך

ישנם שני סוגים עיקריים של מלאכים באמנות המערב. לעיתים הם מתוארים כדמויות אדם בוגרות עם כנפיים גדולות ולעיתים כתינוקות שמנמנים המכונים באמנות "פוטי" (Putti). בעוד שכיום מרביתנו מכירים מלאכים לבני כנפיים, בעבר הם תוארו עם כנפיים צבעוניות מאד כמו שניתן לראות בכתובה שלפניכם.

 

מלאכים עיטרו שלל חפצים. ניתן למצוא אותם על כתובות, מנורות חנוכה, חפצי אמנות, תעודות מיוחדות וגם כקישוט לשירים, כמו במקרה של השיר שנכתב לכבוד ספר תורה ומקורו בצ'נטו (Cento) שליד פראררה.

 

אבל מלאכים מופיעים גם במקרא. המלאכים הם שליחים של אלוהים המופיעים בפני האדם כמו בסיפור על שלושת השליחים שבאו לבשר לאברהם ושרה על הלידה המתקרבת של בנם. שרה, בשמעה את החדשות צחקה. היא הייתה כבר מבוגרת מאד ומעולם לא הרתה. כשנולד הילד, כפי שהבטיחו המלאכים, קרא לו אברהם- יצחק. 

כתובה

קונליאנו ונטו (איטליה), ז' בניסן תקמ"ב (1782)

חתן: יצחק בן מאיר מורפורגו,

כלה: חנה בת אברהם בן שמשון גראשיני

כתב יד, דיו וטמפרה על קלף

השאלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

ON 0923

ON 0924_angel.jpg

מלאך תוקע בחצוצרה, פרט מתוך כתובה

ON 0923

ON 0924.png

שיר לכבוד ספר תורה

צ'נטו (איטליה), 1830

תחריט וכתב-יד על נייר

ON 0787

ON 0787.jpg
ON1141_3_angels.jpg

שלשת המלאכים מבקרים את אהל אברהם ושרה

איור מתוך הגדת פסח

וינה, אוסטריה, 1749

כתב-יד, דיו, זהב וצבעי מים על קלף

מתנת נורה אביעד, 1987

1411 ON

bride.png
priest.png
queen.png
king.png
soldier.png
bottom of page