top of page
soldier.png

חייל

מעמדם של יהודי איטליה ראה עליות ומורדות. היו תקופות שבהן זכו היהודים ליחס טוב מצד שכניהם הלא יהודיים ומצד השלטונות, ותקופות בהן הוטלו עליהם הגבלות, מיסים וחובות מיוחדות. במקומות מסוימים באיטליה צוו היהודים לענוד טלאי עגול צהוב שנקרא Ruota Gialla- גלגל צהוב, במקומות אחרים צווו הגברים לחבוש כובע אדום או צעיף אדום. עם מתן שוויון זכויות מלא ליהודי איטליה במחצית המאה ה-19, ויציאתם מאחרוני הגטאות שעוד שרדו, חלו על היהודים גם חובות אזרחיות כמו שירות צבאי. מרבית היהודים שמחו על ההזדמנות להפגין את שייכותם ונאמנותם לממלכת איטליה ומיהרו להתגייס. יהודים אלו לחמו במלחמות והגיעו לעמדות גבוהות בצבא. רבים מהם זכו במדליות על גבורתם ורבים אף נפלו בקרב. 

לכל צבא בעולם יש מדים המיועדים ליום יום (מדי א בישראל), מדים לפעילות מבצעית (מדי ב) ומדים ייצוגיים לטקסים ואירועים מיוחדים. המדים החגיגיים של צבאות אירופה מפוארים במיוחד והם מקושטים בכותפות עם גדילים מוזהבים וסרטים שקיים גם במדים הצהליים שלנו. באוסף המוזיאון שמור סט של כותפות נחושת עם גדילים זהובים שהיוו חלק ממדים חגיגיים של קצין בצא איטליה. לצד הכותפות נמצא גם סרט כחול שאותו לבשו חיילים באלכסון על החזה שלהם. עוד אביזר מיוחד הוא החרב, שניתנה לקצינים גם אחרי שחרבות הפסיקו לשמש כלי מלחמה שגרתי...

חיילים ואזרחים שגילו גבורה או תרמו תרומה מיוחדת לעם ולאומה, קבלו אותות ומדליות. באירופה יש כמה מסדרי אבירות, כשבאיטליה אחד החשובים שבהם הוא מסדר הכתר האיטלקי Ordine Della Corona D'Italia. העיטור ניתן על ידי מלך איטליה לאזרחים שתרמו באופן יוצא דופן לחברה הכללית. אותות נוספים ניתנו על ידי הצבא והממשלה. 

מעיל צבאי
איטליה, 1918-1930 (?)
צמר 
מתנת יצחק מינרבי, 2001
ON 1839

on 1998_1839.jpg

כובע של חייל

איטליה, המאה ה-20

בד, חוטים מוזהבים, עור, כפתורי מתכת מוזהבים

מתנת יצחק מינרבי, 2006

ON 1998

ON 1998.jpg

זוג כותפות וגדילים

איטליה, סוף המאה ה-19

נחושת ופליז

מתנת יעל שטרנטהל, 2005

1978 ON

ON 1978abcd.jpg

חרב ונדן

פרט

1976 ON

ON 1976.jpg

חרב ונדן

איטליה, ראשית המאה ה-20

מתכת

מתנת יעל שטרנטל, 2005

1976 ON

ON 1976_1.jpg
גסטון סונינו במדי חייל

גסטון סונינו במדי חייל לצד ברונה פינצי (?) בחתונת אחותו לוצ'אנה רוונה, בולוניה, 1935 ארכיון משפחת רוונה, ישראל. 

סרט, חלק ממדים של חייל

איטליה, סוף המאה ה-19

בד

מתנת יעל שטרנטל, 2005

1975 ON

ON 1975C.jpg
ON 2159.jpg

סט מדליות לקצין, מסדר הכתר האיטלקי

רומא, איטליה, סוף המאה ה-19

זהב, כסף, אֶמַיְל, סרט

מתנת ליונלה נפי מודונה וג'וספה ויטרבו, 2010

ON 2159

ON 2349.jpg

אותות כבוד שהוענקו לקאמילו ארטום

איטליה, 1920-1931

אריגים ומתכת

מתנת האגי ועדנה באראזון

ON 2349

bride.png
priest.png
angel.png
queen.png
king.png
bottom of page