top of page
לחצנים_אחד עשר כוכביא.png
fכוכב.png
nbur, ac,.png
שבת 1.png
יודנשטרן.png

מנורת שבת

איטליה, המאה ה-19

פליז יצוק

ON 0477

pפרט

ON 0477

מנורת שבת

איטליה, המאה ה-19

פליז יצוק

מתנת ק"ק פיטיליאנו

ON 0456

מנורת שבת

איטליה, המאה ה-19

פליז יצוק

מתנת ק"ק וֶרצֵ'לי

ON 0717

אומנם הכוכבים ב"אחד מי יודע" מתייחסים לחלומו של יוסף, אך בחרנו להביא כאן כוכבים מסוג אחר לגמרי. נהוג לציין את כניסת השבת בקידוש ובהדלקת נרות. יהודי אשכנז, ובהם גם יהודי איטליה שמוצאם בגרמניה, נהגו להדליק מנורות שבת שנתלו מעל שולחן השבת. מנורות אלו מכונות יודן שטרן (Juden Stern) – הכוכב היהודי – אף על פי שצורתן דומה יותר לצורת שמש. בתוך קרני השמש הניחו את הפתילים ולקערה יצקו שמן. בקערה הקטנה שבתחתית המנורה נאספו שאריות השמן והפתילים השרופים. מנורות אלו עשויות בדרך כלל פליז, שצבעו הזהוב הבהיר זוהר באור פתילי השמן.

לחצנים_שנים עשר שבטיא.png
bottom of page