top of page
באנר_כותרת ללא רקע.png

"אחד מי יודע" הוא אחד הפיוטים המוכרים ביותר בהגדה של פסח. מקורו ככל הנראה בשלהי ימי הביניים, אך מוצאו וזהות מחברו אינם ידועים לנו בוודאות. שלא כמו רבים מהשירים שבהגדה, המושרים בעיקר בשפת המקור – עברית או ארמית – "אחד מי יודע" זכה לתרגומים רבים, ויש לו בין היתר גרסאות בלדינו, בערבית יהודית, באנגלית וגם באיטלקית. הפיוט מורכב משלושה-עשר בתים המתייחסים לשלושה-עשר יסודות של המסורת היהודית, מאחד אלוהנו ועד שלוש-עשרה מידות הרחמים המוזכרות בספר שמות.

התערוכה "אחד מי יודע" מציגה לפניכם פריטים הקשורים לכל אחד משלושה-עשר בתי הפיוט. לעיתים הקשר בין הפריטים לשיר ברור ואף מתבקש, ולעיתים הוא דורש מעט גמישות מחשבה ויצירתיות. על כל פנים, התערוכה "אחד מי יודע" מציגה מגוון רחב ומעניין של פריטים מאוסף מוזיאון יהדות איטליה על-שם ש. א. נכון, כמה מהם מוצגים כאן זו הפעם הראשונה. אתם מוזמנים ללחוץ על שורות השיר ולגלות את הפריטים המיוחדים שבחר צוות המוזיאון לייצוגם של כל אחד מבתי הפיוט.

 

אוצר: דניאל ניב | גרפיקה: שיפי רטהאוז | צילום: רינת שרעבי

סייעו בהכנות: רעות די וורולי, רתם גרשוני וליאורה לואיס וייס

לחצנים_אחד אלוהינו.png
לחצנים_שני לוחות.png
לחצנים_שלושה אבות.png
לחצנים_ארבע אמהות.png
לחצנים_חמישה חומשי תורה.png
לחצנים_שבעה ימי שבתא.png
לחצנים_שישה סדרי משנה.png
לחצנים_שמונה ימי מילה.png
לחצנים_תשעה ירחי לידה.png
לחצנים_עשרה דבריא.png
לחצנים_אחד עשר כוכביא.png
לחצנים_שנים עשר שבטיא.png
לחצנים_שלושה עשר מדיא.png
bottom of page