"אחד מי יודע" הוא אחד הפיוטים המוכרים ביותר בהגדה של פסח. מקורו ככל הנראה בשלהי ימי הביניים, אך מוצאו וזהות מחברו אינם ידועים לנו בוודאות. שלא כמו רבים מהשירים שבהגדה, המושרים בעיקר בשפת המקור – עברית או ארמית – "אחד מי יודע" זכה לתרגומים רבים, ויש לו בין היתר גרסאות בלדינו, בערבית יהודית, באנגלית וגם באיטלקית. הפיוט מורכב משלושה-עשר בתים המתייחסים לשלושה-עשר יסודות של המסורת היהודית, מאחד אלוהנו ועד שלוש-עשרה מידות הרחמים המוזכרות בספר שמות.

התערוכה "אחד מי יודע" מציגה לפניכם פריטים הקשורים לכל אחד משלושה-עשר בתי הפיוט. לעיתים הקשר בין הפריטים לשיר ברור ואף מתבקש, ולעיתים הוא דורש מעט גמישות מחשבה ויצירתיות. על כל פנים, התערוכה "אחד מי יודע" מציגה מגוון רחב ומעניין של פריטים מאוסף מוזיאון יהדות איטליה על-שם ש. א. נכון, כמה מהם מוצגים כאן זו הפעם הראשונה. אתם מוזמנים ללחוץ על שורות השיר ולגלות את הפריטים המיוחדים שבחר צוות המוזיאון לייצוגם של כל אחד מבתי הפיוט.

 

אוצר: דניאל ניב | גרפיקה: שיפי רטהאוז | צילום: רינת שרעבי

סייעו בהכנות: רעות די וורולי, רתם גרשוני וליאורה לואיס וייס

"Who Knows One" is one of the best-known piyyutim in the Passover Haggadah. It was likely composed in the late Middle Ages, though its origin and the identity of its author are not known to us with certainty. Unlike many of the songs in the Haggadah, which are sung mainly in their original language - Hebrew or Aramaic - "Who Knows One" has received many translations, and there are versions in Ladino, Jewish-Arabic, English and even Italian. The piyyut consists of thirteen stanzas that refer to thirteen elements in the Jewish tradition from one - our God- to the thirteen Attributes of God's mercy, mentioned in the Book of Exodus. In fact, the piyyut mentions some of the foundations of the Jewish faith including the Sabbath, circumcision, and the Torah.

From the Tablets of the Covenant to the Three Fathers, the Torah, the Ten Commandments and the Twelve Tribes, the exhibition "Who Knows One" presents you with items related to each of the thirteen stanzas. Sometimes the connection between the items and the song will be clear and direct, and sometimes it requires a little flexibility of thought and creativity. Nevertheless, the exhibition "Who Knows One" presents a wide and interesting variety of items from the collection of the U. Nahon Museum of Italian Jewish Art, some of which are displayed here for the first time.

You are welcome to click on the song lines and discover the special items selected by the museum staff to represent the thirteen song stanzas.

Curator: Daniel Niv | Graphic Design: Shifi Rathaus | Photography: Rinat Sharabi

Assisted in Production: Reut Di Veroli, Rotem Gershoni and Leora Lewis-Weiss

לחצנים_אחד אלוהינו.png
לחצנים_שני לוחות.png
לחצנים_שלושה אבות.png
לחצנים_ארבע אמהות.png
לחצנים_חמישה חומשי תורה.png
לחצנים_שבעה ימי שבתא.png
לחצנים_שישה סדרי משנה.png
לחצנים_שמונה ימי מילה.png
לחצנים_תשעה ירחי לידה.png
לחצנים_עשרה דבריא.png
לחצנים_אחד עשר כוכביא.png
לחצנים_שנים עשר שבטיא.png
לחצנים_שלושה עשר מדיא.png

לקבלת עדכונים שוטפים הרשמו לניוזלטר שלנו