ייצוג האל ונוכחותו הפיזית הם נושא מורכב ביהדות. לפעמים האל מתגלה לפני האדם, לפעמים הוא אומר את דברו באמצעות שליח, ולפעמים באמצעות נס כדוגמת הסנה הבוער או עמוד האש שהאיר את דרכם של בני ישראל בצאתם ממצרים.

אומנם היהדות אוסרת לתאר את האל בציור או בפיסול, אך מעניין לגלות עד כמה האל נוכח וגשמי בשפת הדיבור: האל הוא ארך אפיים, הוא הוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, ויש לו בית, הוא בית המקדש, מקום שכינתו. במידה מסוימת, ליהודי המאמין בית הכנסת הוא המקום שבו הוא פוגש את האל. הביקור בבית הכנסת, בעיקר בעת בקשת מחילה או הכאה על חטא, הוא מעמד מיוחד, ויש לייחד לו התנהגות אחרת. כתובות המזכירות למתפלל לפני מי הוא עומד ומתפלל ומבקשות ממנו – אם תרצו – "להתנהג בהתאם" הן רק דרך אחת להבהיר לבאים בשערי בית הכנסת את גודל המעמד.

לוח האבן שעליו חקוקות המילים "דע לפני מי אתה עומד" נלקח מפנים בית הכנסת הגדול של פדובה והוא מתוארך למאה ה-15, עובדה שעושה אותו לאחד הפריטים העתיקים ביותר באוסף המוזיאון. הדגם המעטר את הכתובת שימש המודל לכותרת התערוכה שעיצבה רשמת המוזיאון, שיפי רטהאוז.

The representation of God and his physical presence is a complex topic in Judaism. There are cases where God is revealed to man, sometimes through a messenger, or through a miracle such as the burning bush, or the pillar of fire that illuminated the way of the the Israelites when they fled Egypt.

While the Jewish faith forbids depicting God in painting or sculpture, it is interesting to discover, through the language of speech, how present and material God is. God took us out of Egypt with a strong hand and with an outstretched arm, he has a home - the Temple. For the believing Jew, the synagogue is to some extent the place where he meets God. Visiting a synagogue, especially when asking for forgiveness, is a special event and should be distinguished by a different behavior.

The stone slab with the words "Know before whom you stand" was taken from the interior of the Great Synagogue of Padova and is dated to the 15th century, which makes it one of the oldest objects in our collection. The pattern that decorates its edge was used by our registrar as the inspiration for this exhibition headline. 

שלט "דע לפני מי אתה עומד" מבית הכנסת הגדול של פדובה
המאה ה-15
אבן מגולפת

ON 0003

שלט "הכון לקראת אלוהיך ישראל"
המאה ה-17
שיש חקוק וצבוע זהב

ON 0534

לחצנים_שני לוחות.png

לקבלת עדכונים שוטפים הרשמו לניוזלטר שלנו