top of page

קטלוגים וספרים למכירה בחנות המוזיאון

כלל הקטלוגים ניתנים לקניה בקופת המוזיאון

:שעות פתיחה

ראשון  10:30-16:30

שלישי 16:30 -10:30

 10:30-16:30 רביעי 

10:30-16:30 חמישי

להזמנה מרוכזת יש להתקשר למשרדי המוזיאון - 02-5801144 

bottom of page