02-580-1144
רחוב הלל 25, ירושלים

בעלי תפקידים
יו"ר המוזיאון: ג'ק ארביב     
אוצר: דניאל ניב | 026571346 | curator@moija.org
רשמת: רעות די וורולי | 025801146 | registrar@moija.org
מנהלת משרד ואירועים: שירה הדר | 025801145 | events@moija.org
רכזת חינוך: דליה מאלץ | 026571345 | education@moija.org