02-580-1144
רחוב הלל 25, ירושלים

בעלי תפקידים

יו"ר המוזיאון: ג'ק ארביב     

אוצר: דניאל ניב | 026571346 | curator@moija.org

רשמת: שיפי רטהאוז | 025801146 | registrar@moija.org

מנהלת משרד ואירועים: רעות די וורולי | 025801145 | events@moija.org

רכזת חינוך: דליה מאלץ | 026570345 | education@moija.org