יהודי התפוצות, שחיו תחת שלטונן של מונרכיות פוליטיות, לא יכלו אפילו לחלום על מלך משלהם, ולכן טענו את סמלי המלוכה במשמעות גדולה אף יותר. הדוגמא המוכרת ביותר בהקשר זה היא "כתר התורה", הידוע גם בשם "עטרה". פריט ייחודי זה בעולם האמנות היהודית הוא כתר המעטר את ראשו של ספר התורה, במקום את ראשם של מלך או מלכה בני אנוש. החוט הקושר יחד את המשמעויות הסמליות השונות של הכתר, כמו גם את המוצגים בתערוכה זו, הוא הנאמר בפרקי אבות ד יג, המשוייך לר' שמעון בר יוחאי: רבי שמעון אומר, שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן"

(טקסט מתוך התערוכה)                       

   מוזמנים להביט בטכנולוגיית תלת ממד בפריטים נבחרים מאוסף המוזיאון 

   המוצגים בתערוכת "הכתר".  לצפייה בפריטים לחצו על אחד מהדימויים

תורה

stacks-image-3bd0282-5222.png

מלכות

stacks-image-09541d1-5224.png

שם טוב

stacks-image-3916c90-5228.png

כהנים

stacks-image-a22e516-5226.png