התחייה של הרוח היהודית בפירנצה בראשית המאה העשרים 
פרופ' דוד קאסוטו