top of page
כותרת ללא רקע.png
כותרת ללא רקע.png
עלה זהב.png

אם נדמה לנו שהשימוש של יהודי איטליה בסמלי המשפחה הוא נחלת העבר – מנהג אקסצנטרי יומרני מעט – ודאי נופתע לגלות שהוא עדיין חי, ונופתע לראות כמה משמעות עוד מייחסים לסמלים האלו יהודים שחיים היום באיטליה ויוצאי איטליה בארץ. החדר האחרון מוקדש כולו לסיפורים של חפצים שעברו בין הדורות, ולדוגמאות הממחישות עד כמה התופעה של סמלי המשפחות אינה שייכת רק למאות רחוקות אלא גם לימינו אנו. מרבית האוצרות המוצגים כאן הושאלו למוזיאון לטובת התערוכה; הם אינם חפצים מוזיאליים, אלא מזכרות וחפצים אישיים של אנשים שבעבורם הסמלים האלה נושאים משמעות של ממש גם היום.
 

החפצים, התמונות ואילנות היוחסין המוצגים כאן מדגימים, בזעיר אנפין, את חשיבותה ומרכזיותה של המשפחה, כמוסד, כזהות, כמסגרת. הם גם מפגישים אותנו עם הפנים, השמות והסיפורים של יהודי איטליה שבעבורם הסמל הוא עניין משפחתי.

עלה זהב_edited.png
bottom of page