top of page

מירב גלעד/ העיר שסרוגה לה יחדיו

האמנית הישראלית מריב גלעד גייסה לפרויקט הסריגה האורבנית "העיר שסרוגה לה יחדיו" כ-150 נשים מירושלים ומרחבי הארץ ליצירת המיצב הקהילתי הנפלא שנתלה בימים האחרונים על קירו החיצוני של מבנה המוזיאון. המיצב מציג פרשנות חדשה לרעיון של ציור קיר ומפיח חיים במלאכה עתיקה שזוכה לעדנה מחודשת בשנים האחרונות הן כמלאכת יד, הן כטכניקה אמנותית. הצבעוניות של היצירה והדגמים השונים שנסרגו בה מייצגים את הפסיפס הססגוני של תושבי ירושלים.

היצירה מורכבת מעשר יריעות סרוגות הנמתחות לאורך של כ-36 מטרים. שטח היצירה כולה כ-140 מ"ר.

היריעות עשויות מכ-1,600 גלילי חוט באורך של כ-384,000 מטר! 

היצירה תקשט את מבנה המוזיאון עד לחודש אוקטובר!

מוזמנים גם לבקר את המוזיאון! לכבוד יצירתה של גלעד, העלנו לתצוגה מספר פריטים סרוגים מאוסף המוזיאון!

הפרויקט בשיתוף עם החברה העירונית "אריאל" וחברת "עדן". 

WhatsApp Image 2022-08-04 at 11.45.24 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-08-04 at 11.45.22 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-08-04 at 1.56.59 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-08-04 at 1.57.02 PM.jpeg
bottom of page