top of page

Mysterious Hanukkah Lamp

Italy, 17th century (?)
Cast brass, 23X20.6 CM

Gift of Carla Vivanti

מנורת חנוכה מסתורית

איטליה, המאה ה-17 (?)

פליז יצוק, 23x20.6 ס"מ

מתנת קרלה ויונטי

Let us start with a mystery. This Hanukkah menorah is one of the greatest mysteries in our collection since very little is known about it. After comparing it to other menorahs in the collection, it is safe to say it is Italian, and from the 17th century. What makes this menorah to so very interesting is the fact that it is decorated with none other then the symbol of... The Pope.

 

Above the two angles that sit at the top of the menorah, we can see the keys given to Peter by Jesus, and the Papal Triple Crown.  

Why and how this catholic symbol ended up on a Hanukkah menorah is unclear. No doubt this lamp was made of a pre-existing object that was converted into a menorah by adding the oil basins. We may only imagine what message was conveyed by the paring of the pope's symbol with the symbolic light of Hanukkah. 

נתחיל בתעלומה. מדובר באחת התעלומות הגדולות ביותר באוסף המוזיאון שכן מעט מאד ידוע לנו על החנוכייה הזו. לכאורה, מדובר בחנוכייה פשוטה למדי, והשוואות לחנוכיות אחרות הדומות לה מעידה על כך שהיא ככל הנראה מן המאה ה-17, בוודאי מאיטליה. עם זאת, מה שהופך אותה לכה ייחודית ומסקרנת היא העובדה שמלבד המלאכים המעטרים אותה, בראש החנוכייה ניתן למצוא את סמלו של... האפיפיור! 

מעל זוג המלאכים שבראש החנוכייה נמצאים המפתחות שנתן ישוע הנוצרי לפטרוס- אבי האפיפיורים, ומעליהם הכתר המשולש של האפיפיור. 

כיצד ומדוע הגיע סמלו של האפיפיור אל מנורת החנוכה קשה מאד לקבוע. אין ספק שמדובר בשימוש משני בחפץ שכבר היה בנמצא ושהוסב לחנוכייה באמצעות חיבור של שורת בזיכים אל הלוח האחורי. אנו רק יכולים לשער איזה מסר ייחודי נקשר בין סמלו של האפיפיור למשמעותם של נרות החנוכה. 

Hanukkah Lamp with Clock

Germany, 19th century

Silver repoussé and stamped, 35X25 CM

Gift of Angelo Donati

מנורת חנוכה עם שעון 

גרמניה, המאה ה-19

כסף רקוע ומוטבע, 35x25 ס"מ

מתנת אנג'לו דונאטי

One of the most interesting Hanukkah lamps in our collection is this Menorah with a pocket watch in its middle. Above the watch is the double headed eagle - the symbol of the Hapsburg empire. Another such eagle is placed on the top of the menorah. The use of local royal symbols by Jews - in this case Austria - was their way of showing their loyalty to their country and its rulers. 

The pocket watch is also flunked by two rampant lions which usually decorate Torah arcs and symbolize the duality in the Jews' identity - the Jewish one and the Civil one. The architectural elements - pillars, arches - and the two lampposts and roses that decorate the background are reminiscent  of the elegant city squares of Europe. They too, emphasize the influence of the local culture over the Jewish community.

אחת החנוכיות היותר מיוחדות ומעניינות באוסף המוזיאון היא החנוכייה שבמרכזה שובץ שעון כיס. מעל השעון נראה העיט הדו-ראשי שמעליו כתר – סמלה של אימפריית הבסבורג. עיט דו-ראשי נוסף יושב בחלקה העליון של החנוכייה. השימוש בסמלי המלכות המקומיים – במקרה הזה – אוסטריה, שימשו את היהודים כדי להפגין את נאמנותם למולדתם ולשליטיה.

משני צידי השעון ניצבים שני אריות – חיות המופיעות לעתים קרובות על מבני ארונות קודש – והם  מסמלים את השילוב שבין הזהות היהודית והתרבות של הבחרה הכללית. האלמנטים הארכיטקטוניים – עמודים, קשתות – ניצבים לצידם של שני עמודי-פנסים ושיחי ורדים; אלה מזכירים את הכיכרות של אירופה הקלאסית ועל ידי כך, מדגישים שוב את השפעת התרבות האירופית על היהודים.

מנורת חנוכה עם אריות

גרמניה, סוף המאה ה-19

כסף רקוע יצוק וחקוק,  ס"מ

מתנת ויטוריו וג'ילדה פינצ'רלי, מילנו.

Hanukkah Lamp with Clock

Germany, end of 19th century

Silver repoussé cast and engraved,  CM

Gift of Vittorio and Gilda Pincerli, Milano.

Perhaps one of the most original Hanukkah menorahs in the collection is this "lion Menorah" which originated in late 19th century Germany. The back panel is decorated with a motif similar to upholstery, and in its center a bouquet of flowers and leaves. The edges of the menorah are decorated with a plant like motif as well.  

The wick holders are made in the shape of eight lions made of silver. Each lion sits in front of an arched alcove. The lions are graded by posts and chains and they look as if they are honorary guard lions of the lit Menorah. Their silver mane done to perfection, their tales, resting closely to their bodies. 

אולי אחת החנוכיות המקוריות ביותר היא חנוכיית האריות שמקורה בגרמניה. הפאנל האחורי של החנוכייה מעוטר בדגם המזכיר ריפוד ובמרכזו פרחים ועלים. שולי החנוכייה מעוטרים גם הם במוטיבים מן הצומח. הפתילים של חנוכייה זו יוצאים מתוך פיותיהם של שמונה אריות כסף המסודרים בשורה כנגד שמונה גומחות מעוגלות בגב החנוכייה.

את האריות תוחמים עמודים שביניהם נמתחות שלשלאות כסף קטנות. נדמה כאילו שורת האריות עומדת במשמר כבוד על נרות החנוכה, רעמותיהם הכסופות מסודרות להפליא והם ישובים על רגליהם האחוריות, זנבם מקופל לצד גופם.

Hanukkah Lamp with Spruces

Italy, 18th century
Silver stamped, repoussé and chased, 20.5X26.5 cm

Gift of Maria Hefez Todesco, Florence.

מנורת חנוכה עם ברושים 

איטליה, המאה ה-18

כסף מוטבע, רקוע וחקוק, 20.5x26.5 ס"מ

מתנת מריה חפץ טודסקי, פירנצה.