top of page
מקשטים וזוכים! יום ירושלים במוזיאון יהדו

לכבוד יום ירושלים, החל השנה ביום ב' 10.5.21, חברת יהודי איטליה בישראל ביוזמתה של גב' לידיה קאלו, ובשיתוף עם מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש. א. נכון בירושלים, מזמינה את ילדי ירושלים בגילאי גן ויסודי, להשתתף

בתחרות קישוט מנדלות בנושא ירושלים!!!

 עליכם להדפיס את המנדלה הירושלמית (גללו מטה) ולקשט אותה בכל דרך שתרצו;

עפרונות, צבעים, מדבקות ונצנצים!

לאחר מכן עליכם למסור או לשלוח למשרדי מוזיאון יהדות איטליה או למשרד חברת יהודי איטליה את המנדלה שלכם בצירוף שם פרטי ומספר טלפון (אפשר של ההורים!)

 לכתובת הלל 27, ירושלים

ניתן להגיש מנדלות עד 9.5.2021 בשעה 9:00

 

המנדלות יוצגו במסדרונות קומת הקרקע של מבנה מוזיאון יהדות איטליה

והמנצחים יזכו בפרס כספי.

 

לקריאת התקנון המלא של התחרות גללו מטה.

mandala.jpg

תקנון התחרות

 

תקנון- תחרות קישוט מנדלות לכבוד יום ירושלים, התשפ"א

 

 1. כללי:

לכבוד יום ירושלים, החל השנה ביום ב' 10.5.21, חברת יהודי איטליה בישראל ביוזמתה של גב' לידיה קלו, ובשיתוף עם מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש. א. נכון בירושלים, מזמינה את ילדי ירושלים בגילאי גן ויסודי, להשתתף בתחרות קישוט מנדלות בנושא ירושלים.

 

המנדלות יוצגו במסדרונות קומת הקרקע של מבנה המוזיאון. המנצחים יזכו בפרס כספי.

 

 1. כללי התחרות:

 1. את המנדלות יש להדפיס ולאחר קישוטן, למסור או לשלוח למשרדי מוזיאון יהדות איטליה או למשרד חברת יהודי איטליה בכתובת הלל 27, ירושלים.

 2. את המנדלות יש להגיש במעטפה בצירוף פרטי קשר של המגיש. מנדלה ללא פרטי קשר לא תיכלל בתחרות.

 3. ניתן להגיש בזוגות, לא מומלץ להגיש בקבוצות.

 4. כל מתמודד ראשי להגיש מנדלה אחת בלבד.

 5. הפרס יחולק לשלוש מנדלות נבחרות לפי שיקול דעתם של חבר השופטים.

 6. ניתן לקשט את המנדלות בצבעים, מדבקות, נצנצים וכל חומר אחר העולם על רוחכם.

 7. מועד אחרון להגשה: 9.5.21 בשעה 9:00.

 

 1. תצוגה ובחירת מנצחים:

 1. העבודות שיוגשו יוצגו לקהל הרחב החל מיום ראשון, 9.5.21 בשעה 14:00 ועד מוצאי שבת 15.5.21.

 2. ביום ראשון, 16.5.21 תתכנס ועדה ותבחר את שלש המנדלות המנצחות.

 3. הרכב הועדה: הועדה תמנה שני נציגים של חברת יהודי איטליה ונציג אחד מהמוזיאון.

 

 1. הפרסים ומימושם:

 1. שלש המנדלות הנבחרות יזכו את מגישיהם בפרשים כלהלן:

מקום ראשון- 150 ₪.

מקום שני- 100 ₪

מקום שלישי- 50 ₪

 1. הפרסים יוענקו באמצעות כרטיס מתנה (gift card).

 2. הפרסים יוענקו עבור מנדלה ללא קשר למספר האנשים שעבדו עליה.

 3. חברת יהודי איטליה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סוג הכרטיס ו/או לשנות את אופן הענקת הפרס.

 4. המנצחים יקבלו הודעה פרטית ויתבקשו להגיע לאסוף את הפרס.

 5. באם, מסיבה כלשהיא, לא ניתן יהיה ליצור קשר עם מי מהזוכים, יועבר הפרס למתמודד אחר.

 6. העבודות המנצחות יפורסמו במדיות החברתיות של המוזיאון ושל חברת יהודי איטליה.

bottom of page