הגדת ונציה 1609 כראי לחיי היהודים בוונטו בתקופת הבארוק

שלום צבר