"שני מורי דרך בחקלאות ישראל שמוצאם באיטליה"

אורי אדלר