חלוצים וציונים ראשונים מאיטליה

ד"ר סימונטה דלה סטה