עמותת המוזיאון

עמותת מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש. א. נכון הוקמה בשנת 2015.

בראש העמותה עומד ועד המוזיאון המקדם את פעילות המוזיאון.

חברי העמותה מתכנסים מספר פעמים בשנה על מנת לקדם ולהבטיח את המשך קיום המוזיאון.

הצטרפות לעמותה מותנת באישור האספה הכללית.