top of page

אודות המוזיאון

מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש.א. נכון נפתח לקהל בשנת 1983 והקמתו נועדה לאסוף, לשמר ולהציג פריטים השייכים לחיים היהודיים באיטליה מתקופת הרנסנס ועד ימינו. העלאת הפריטים מאיטליה לישראל התרחשה לאחר מלחמת העולם השנייה, בשנות החמישים והשישים כמבצע הצלה אשר מנע למעשה את הריסתם ואובדנם בשל עזובה שלאחר חורבן הקהילות היהודיות-איטלקיות.

 

ראשיתה של פעילות זו, שהונעה על ידי ד"ר שלמה אומברטו נכון ואחרים מבני חברת יהודי איטליה בישראל, בשיתוף עם ראשי הקהילות באיטליה, הייתה בהבאתם של ארונות קודש שהוצבו בבתי כנסת שונים בארץ, והמשכה בהצלת מאות פריטים, המהווים את אוסף המוזיאון.

 

המוזיאון כולו, ובכללו בית הכנסת, מוקדשים לנכסי התרבות של הקהילות היהודיות באיטליה ומהווה בכך אמצעי חשוב ללימוד, להכרה ולשימור זכרן ומורשתן העשירה של קהילות אלו. באוצרותיו נמנים תשמישי קדושה, חפצי בית, מסמכים ותעודות היסטוריות, מתקופת הרנסאנס והבארוק ועד ימינו. ייחודיותו של המוזיאון היא, שהוא היחיד מסוגו בעולם המציג אוסף של כלל הקהילות היהודיות באיטליה.

bottom of page